Të rejat dhe njoftimet

New features in COBISS+, V7.12

18.10.2020

New features, bug fixes, and updates:

 • A new function Ordering material is added. The function is used for ordering articles and e-resources and is performed in the scope of interlibrary loan.
 • The performance of COBISS+ for the blind and partially sighted is improved.
 • The display of e-resources accessibility is updated.
 • The layout and contents of e-notifications received by the member from COBISS+ when registering or editing the password or e-mail in the library are updated (forgotten password for the My COBISS Profile, changing or entering the e-mail, online registration, creating a profile using and e mail).
 • Profile pictures or avatars are also visible and can be edited in COBISS+.
 • Deleting of loan history is enabled in My Library.
 • In advanced search, the use of the logical operator OR in the same search field is enabled.
 • The display of hyperlinks and documents for dCOBISS in the basic data of the material record is improved.

Të rejat COBISS+, V7.11

09.05.2020

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet:

 • Ndryshimi i shiritit të menusë COBISS+ që përmirëson përvojën e përdoruesit.
 • Në kufizimin me fasete është mundësuar përdorimi i disa filtrave njëherësh.
 • Në të gjitha bazat në kuadër të COBISS+ dhe në të gjitha burimet elektronike është mundësuar eksporti i listës së rezultateve dhe të dhënave për materialin në excel, pa pasur nevojë të hyni në Profili im COBISS.
 • Kur përdoruesi ndodhet brenda Profili im COBISS, Bibliotekat e mia paraqiten nën formularin për kërkim.
 • Në Biblioteka ime mund të fshihet numri i telefonit.
 • Është mundësuar kthimi i parakohshëm i librave elektronikë të ofertuesit Biblos.

Të rejat COBISS+, V7.10

01.03.2020

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet:

 • Është përditësuar dhe riemëruar Profili im COBISS dhe është përfshirë kontrolli për mungesën e adresës elektronike. Adresa elektronike është një nga identifikuesit kryesorë për të hyrë në Profili im COBISS.
 • Në eksportin e të dhënave nga Rafti im janë shtuar regjistrimet e burimeve elektronike.
 • Për kërkim në COBISS është shtuar faseti Tipologjia e dokumenteve/veprave.
 • Për kërkim të burimeve elektronike është shtuar faseti Data e botimit.
 • Është thjeshtësuar procedura e huazimit të librave elektronikë të ofertuesit Biblos.

Lajmet COBISS+, V7.9

17.12.2019

Përmirësimet dhe plotësimet:

 • Përmirësime dhe plotësime të vogla.

Lajmet COBISS+, V7.8

12.10.2019

Të rejat, përmirësimet dhe përditësimet:

 • Studentëve u është mundësuar hyrja online përmes identitetit të studentit.
 • Anëtarët e bibliotekave shkollore mund të hyjnë në profilin COBISS-i im përmes identitetit ArnesAAI.
 • Është përditësuar lista Bibliotekat e mia dhe është përshtatur me pajisjet mobile.

Lajmet COBISS+, V7.7

03.07.2019

Lajmet, përmirësimet dhe plotësimet: 

Njoftim

22.05.2019

Për shkak të mangësive në aspektin e sigurisë dhe vjetërsisë teknologjike kemi larguar mbështetjen për shfletuesin Internet Explorer (nga IE9 deri IE11). 

Lajmet COBISS+, V7.6

16.03.2019

Lajmet, përmirësimet dhe plotësimet:

 • Vazhdimi i anëtarësisë nga shërbimi Biblioteka ime.
 • Njoftimi pas regjistrimit në bibliotekë.
 • Përfshirja e përmbledhjes së përmbajtjes në shfaqjen e regjistrimit.
 • Përmirësime dhe plotësime të vogla.